बिद्यालय तहमा व्यवहारिक लेखन सीप सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशाला तथा लाेकसेवा तयारी कक्षा

बिद्यालय तहमा व्यवहारिक लेखन सीप सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशाला तथा लाेकसेवा तयारी कक्षा

# I Q तथा सामान्यज्ञान

# माइन्युट लेखन कला

# विभिन्न कार्यालयमा प्रयाेग हुने निवेदनहरू

# विविध

सहजीकरण: सुवास माेक्तान, विकास कुमार शाह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *